Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket; Hareket; cismin yer değiştirmesi, durum değiştirmesi olayıdır. Hareketin birçok farklı türü vardır; düzgün doğrusal hareket, düzgün dairesel hareket, sabit hızlı hareket, basit harmonik hareket gibi daha birçok farlı türde hareket bulunur. Biz burada genel olarak esnek yay temelli olan basit harmonik hareket konusundan bahsedeceğiz.

Basit harmonik haraketin en iyi örneği yay ucunda yer alan herhangi kütleli bir cisimdir. Bu nedenle bunun üzerinden anlatmak çok daha faydalı olacaktır. Yayın ucuna asılan cisim ağırlığından dolayı yayın uzamasına neden olur. Yay ise asılı olduğu cisme yukarı yönlü bir kuvvet uygular. Bu nedenle yay cisim asıldıktan sonra yay ucu bir süre aşağıya ve yukarı hareket eder ve belirli bir müddet sonra durur. Bu durumda cismin ağırlığı ve yayda oluşan kuvvet dengede olur. Cisim yaydan ayrıldığı zaman yay ucu yukarı yönlü hareket eder. Yay ucundan ayrılan cisim ağırlığı fazla olan bir cisim ise yayın yukarı yönlü hareketi daha hızlı olur. Bu olay yayın kendisini geren cisme eşit büyüklükte ve zıt yönlü olan bir kuvvet uygulandığını kanıtlar.

Bir yaya kuvvet uygulanıp sıkıştırma yada açma yapıldığı zaman yay üstünde potansiyel enerji depo edilir. Depo edilen bu enerji esneklik potansiyel enerjisi olarak adlandırılır. Yayda esneklik ve esneklik potansiyel enerjisi özellikleri;
  • Esneklik potansiyel enerjisi sıkıştırılma yada gerilme miktarına ve maddenin esneklik niteliğine bağlı olarak değişir.
  • Her yayın kendine özgü esneklik katsayısı bulunur. Esneklik katsayısı; yay esnekliği, yay sertliği, yayın yapıldığı maddenin cinsi ve yaydaki helezon sayısına bağlı olarak değişir.
  • Esnekliğini kaybetmiş olan yay eski özelliğine dönemez.
Yay ucuna bağlanmış olan cisim sürtünmesiz olan sistemde denge noktasından biraz çekilip bırakıldıktan sonra iki eşit mesafe arasında periyodik olarak gitme ve gelme yapar. Denge konumuna geri çağırıcı kuvvetlerin etkisi ile sabit iki nokta arasında periyodik olarak gidip gelen cisimlerin yapmış olduğu hareket basit harmonik hareket olarak tanımlanır.

Basit Harmonik Hareket Yapan Cismin Özellikleri
  • Denge noktasından olan yer değiştirme, hız ve ivme sinüsel olarak değişebilir. Fakat aynı fazda değildir.
  • Basit harmonik hareket yapan cismin ivmesi, yer değiştirme ile orantılı fakat zıt yönlü olur.
  • Basit harmonik hareket yapan cismin frekans ve periyodu genlikten bağımsızdır.
Basit Harmonik Hareket İle İlgili Terimler

Genlik; Basit harmonik hareket yapan cismin denge noktasına olan maksimum uzaklığına genlik denir. Genlik r harfi ile sembolize edilir. Birimi metre (m) olarak alınır.

Uzanım; Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir an içinde denge noktasına olan uzaklığına uzanım denir. Uzanım x harfi ile sembolize edilir. Maksimum uzanım değeri genlik ve minimum uzanım değeri sıfır olarak kabul edilir.

Periyot; Basit harmonik hareket yapan cismin bir noktadan aynı anda yada art arda iki kez geçişi arasında geçen zaman periyot olarak tanımlanır. Periyot T harfi ile sembolize edilir.

Frekans; Basit harmonik hareket yapan cismin bir saniyede yapmış olduğu titreşim sayısı frekans olarak tanımlanır.
Frekans ve periyot arasındaki ilişki; Frekans. Periyot:1 yani; f.T=1

Basit Harmonik Hareket Çeşitleri

Yay Sarkacı; Yay ucuna m kütleli bir cisim bağlanıp denge noktasında r kadar çekildiği zaman iki eşit mesafe arasında basit harmonik hareket yapar. Yaydaki cisme uygulanan kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir. Geri çağırıcı kuvvet; F=-k. x büyüklüğündedir ve buradaki - işareti kuvvet ve uzanım vektörlerinin birbirleri ile zıt yönlü olmasından kaynaklanır.

Sürtünmenin olmadığı ortamlarda yaylı sarkaçta periyot büyüklüğü; k yay sabiti ve cismin kütlesine bağlı olarak değişir. Periyot; yerçekimi ivmesi, uzanım, genlik ve cismin bulunduğu yüzeye yada zemine bağlı değildir.

Basit Sarkaç; Ağırlığı önemsiz olan bir ip ucuna m kütleli bir cisim bağlandığı zaman denge noktasından bir x açısı kadar çekilir ve bırakılır. Bu durumda cisim iki eşit mesafe arasında basit harmonik hareket yapar. Kurulan bu sisteme basit sarkaç sistemi denir. Cismin G ağırlığı bileşenlerine ayrılır ve Gx ve Gy bileşenleri elde edilir. Gx bileşeni yörüngeye teğet ve Gy bileşeni yörüngeye dik olan bileşen olur. Gx bileşeni yörüngede geri çağırıcı kuvvet ve Gy bileşeni ise ipin gerilmesine neden olan bileşendir.
Son Güncelleme : 01.05.2021 04:36:43
Basit Harmonik Hareket ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Basit Harmonik Hareket Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Basit Harmonik Hareket"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Ay ve güneşin hareketi; Ay, Dünya'mızın uydusudur. Güneş sistemi içinde doğal uydular arasında yer almaktadır. Dünya'nın çapı Ay'ın çapının 4 katı büyüklüğündedir. Ay bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı fosforik yapısından dolayı ...
Peristaltik Hareket
Peristaltik Hareket
Peristaltik Hareket, Sindirim sistemi içinde yer alan organların düzenli olarak kasılıp gevşemesi peristaltik hareket olarak adlandırılmaktadır. Bu kasılma dairesel hareketler şeklinde gerçekleşirken sistem içinde yer alan maddenin de ileri doğru har...
Güreş Hareketleri
Güreş Hareketleri
Güreş Hareketleri, Güreş, İki kişinin belli kurallar çerçevesinde ve bir minder üzerinde, güce bağlı olarak ve oyun kurarak belli güreş hareketleri ile rakibinin sırtını yere getirme temeline dayanan ve şayet rakibinin sırtını yere getirirse yenmiş s...
Alt Göğüs Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Alt göğüs hareketleri; göğüs bölgemizin en alt kısmındaki kasları çalıştıran egzersiz türüdür. Alt göğüs hareketleri ile daha sıkı göğüslere sahip olabilirsiniz. Ancak tek başına bu hareketleri yapmanız anlamsız olabilir. Bu yüzden tüm göğüs hareketl...
Ayın Hareketleri
Ayın Hareketleri
Ayın hareketleri dünyanın yörüngesindeki bir turu 27 gün 7 saatte tamamlar. Ay dünyanın tabii uydusudur. Bir gezegenin etrafında dönen gök cismine uydu denmektedir. Güneş sistemlerinin içerisindeki en büyük uydulardan biri olan ay dünyanın etrafında ...
Köprü Hareketi
Köprü Hareketi
Köprü hareketi; basen, bel, kalça bölgelerini güçlendirmek ve o bölgeleri eritmek için yapılan bir egzersiz türüdür. Ayrıca bu bölgelerin yanında karın bölgesini de güçlendirmeye yardımcı olma özelliğine sahiptir. Göründüğünde daha basit ve kolay yap...
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi, Dünya günlük olarak kendi ekseni etrafında ve güneş çevresinde dönüş yapar. Bu durumla birlikte coğrafi anlamda birçok etken meydana gelir. Söz konusu dünyanın güneş etrafındaki hareketi elips şeklindeki yörünge ü...
Tekvando Hareketleri
Tekvando Hareketleri
Tekvando hareketleri, Tekvando bir uzakdoğu sporu olarak bilinmektedir. Ayaklar ve eller çıplak olarak yapılan savunma sporudur. Köken olarak bakarsak Kore kökenlidir. Tekvando; Kore dilinde tekme, yumruk ve iyilik anlamlarına gelmektedir. El ile yap...
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Basit harmonik hareket formülleri; bir cisim, sabit bir nokta etrafında git gel hareketi yapıyor ise titreşim hareketi yapmaktadır. Titreşim hareketinin özel bir şekline basit harmonik hareketi adı verilmektedir. Basit harmonik hareketin özelliklerin...
Doğrusal Hareket Formülleri
Doğrusal Hareket Formülleri
Doğrusal hareket formülleri, irdelemek için hareket kavramlarını incelememiz gereklidir. Bu kavramlar nelerdir aşağıda açıklamaya çalıştım.Hareket; bir cismin belli bir zaman aralığındaki yer değiştirmesidir. Hareketin nereye göre olduğu önemlidir. ...
Hareket Fizik
Hareket Fizik
Hareket Fizik, Hareket bir cismin herhangi bir sabit noktadan zamanla yer değiştirme olayına verilen addır. Hareketi başka bir tanımla belirtmek istersek, sabit bir noktadan cismin konumundaki yer değişikliğidir. Bir kuvvet etkisiyle cismin hareketi ...
Step Aerobik Hareketleri
Step Aerobik Hareketleri
Step aerobik hareketleri ile zayıflamak veya bölgesel olarak incelmek isteyen kişiler için ideal hareketlerdir. Genellikle adımlama tekniklerinin aktif olarak kullanıldığı bir sportif faaliyettir. Bu nedenle step aerobik hareketleri evde yapılsa bile...

 

Ay Ve Güneşin Hareketleri
Peristaltik Hareket
Güreş Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Ayın Hareketleri
Köprü Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Tekvando Hareketleri
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Doğrusal Hareket Formülleri
Hareket Fizik
Step Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri
Tektonik Hareketler
Beden Eğitimi Hareketleri
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Öteleme Hareketi
Basmacı Hareketi
Step Hareketleri
Jimnastik Hareketleri
Karete Hareketleri
Kütle Hareketleri
Spor Öncesi Isınma Hareketleri
Boyun Düzleşmesi Hareketleri
Evde Omuz Genişletme Hareketleri
Rönesans Hareketleri
Hareket Çeşitleri
Dönme Hareketi
Basit Harmonik Hareket
Dil Hareketleri
Popüler İçerik
Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri: Vücutta bulunan yağları yakmak ve kilo vermek için yapılan hareketlerdir. Aerobik hareketleri, fazla kiloları atarak fit görünüm ...
Tektonik Hareketler
Tektonik Hareketler
Tektonik Hareketler, Bu oluşumlar yeryüzünde doğal olarak kendiliğinden meydana gelen sallantı şeklinde beliren hareketler bütünüdür. Tektonik hareket...
Beden Eğitimi Hareketleri
Beden Eğitimi Hareketleri
Beden Eğitimi Hareketleri, Aynı zamanda bu hareketleri temel jimnastik hareketleri olarak da isimlendirmek mümkündür. Günümüzde dünyanın her yerinde t...
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü: Elektrik enerjisi, bir elektrik motoru içerisinde kurulan özel bir düzenek yardımıyla, hareket en...
Öteleme Hareketi
Öteleme Hareketi
Öteleme Hareketi; Öteleme hareket türlerinden biridir. Hareket kendi içinde dönme, titreşim ve öteleme hareketi olarak üç başlık altında incelenir. Öt...
Basmacı Hareketi
Basmacı Hareketi
Basmacı hareketi, Türkistan bölgesinde kurtuluş ve istikbali için yürütülen ayaklanmalara verilen isimdir. Basmacı hareketi, tarihte önemli bir yeri...
Step Hareketleri
Step Hareketleri
Step hareketleri, Bazı insanlar fazla kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir hayat geçirmek için egzersiz yapmaya karar verirler. Spor gerçekten ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Peristaltik Hareket
Güreş Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Ayın Hareketleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022