Rönesans Hareketleri

Rönesans Hareketleri

Rönesans hareketleri, "yeniden diriltme, yeniden doğuş" anlamlarına gelen Rönesans, 15-16. yüzyıllarda Önce İtalya başlayıp, daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine yayılan sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanlarındaki yenilik ve gelişme hareketleridir. İtalya'da hümanizm ile başlayan Rönesans hareketleri, İtalya'nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, din ve tarihsel açıdan önemi, siyasal durumu etkin rol oynar. Hümanizm sayesinde insan kendini tanıyarak, haklarını korumaya başlamıştır. Rönesans hareketlerini detaylıca inceleyelim.

Rönesans hareketleri nelerdir?

Rönesans hareketleri ilim ve teknik ilerlemelerin yanı sıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca edebiyat, tarih ve arkeolojide de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans hareketleri mimari açıdan incelendiğinde, barok ve rokoko tarzı geliştirildi, mimari yapılarda ölçü sadelik ve doğallıktan yana kullanıldı. Buna bağlı olarak doğallık içeren sanat eserlerine de ağırlık verildi.

İtalya'da başlayan Rönesans hareketleri Avrupa ülkelerinde yayılmaya başlayınca, Fransa'da sanatsal gelişmeler, Almanya'da dini içerikli tablo ve resimler, İngiltere'de edebiyat, İspanya'da ise başta resim olmak üzere edebiyat alanında gelişmeler yaşandı.

Rönesans hareketleri, sanatın yanı sıra sosyal yaşantının bütün alanlarına canlılık ve hareket getirmiştir. Rönesans batıda, oldukça uzun süren bir çağ olan ortaçağdan çıkışa ilişkin bir umut, bir canlanma dönemidir. Rönesans hareketlerini geliştiren canlandıran başka bir gelişme ise, kentsel canlılık, endüstriyel gelişmeler, düzen ve siyasette yeni arayışlar, iktisadi hayattaki önemli gelişmelerdir.

Rönesans hareketlerinin getirdiği gelişme ve canlılıklara rağmen, 16. yüzyılın ortalarında Rönesans coğrafyasının canlılığını kaybetmesi sonucunda yeniden feodalleşme görülür. Rönesansa ilişkin açıklamalarda 19. yy. Rönesans anlayışı ile 20. yy. Rönesans anlayışının farklılık arz ettiği görülür. 19. yüzyıldaki Rönesans hareketleri, aydınlanmacı tarih görüşlerinin etkisi altındadır. Bu dönemde ortaçağ eleştirisi ve karşıtlığı söz konusudur. 19. yy. Rönesans hareketleri bir taraftan aydınlanmanın açtığı tartışma ve eğilimlerle beslenirken diğer taraftan bir dünya egemenliğine dönüştürülmek istenen batı üstünlüğü süreci yaşanmıştır. Bu görüşe göre Michelet ve Burckhart'ın eserleri Rönesans anlayışının oluşmasından son derece hakim ve etkili olmuştur.

20. yy. Rönesans hareketleri 19. yy Rönesans hareketlerini aşma sürecidir. Rönesans hareketlerinin bir diğer yönü ise sanatsal gelişmelere paralel olarak antikayı yeniden canlandırma dönemidir.

Rönesans hareketleri, başlangıç, zirve ve çöküş olmak üzere 3 ana halinde incelenir. Dante ve Giotto ile başlayan Rönesans hareketleri entelektüel ve estetik anlamda zirve dönemini yaşar. İtalya savaşları ile birlikte çözülme ve çöküş sürecine girer. İtalya çöküş dönemine girerken Batının diğer merkezlerinde Rönesans hareketleri yayılma sürecine girer.

Son Güncelleme : 14.02.2021 00:22:48
Rönesans Hareketleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rönesans Hareketleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rönesans Hareketleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Ay ve güneşin hareketi; Ay, Dünya'mızın uydusudur. Güneş sistemi içinde doğal uydular arasında yer almaktadır. Dünya'nın çapı Ay'ın çapının 4 katı büyüklüğündedir. Ay bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı fosforik yapısından dolayı ...
Peristaltik Hareket
Peristaltik Hareket
Peristaltik Hareket, Sindirim sistemi içinde yer alan organların düzenli olarak kasılıp gevşemesi peristaltik hareket olarak adlandırılmaktadır. Bu kasılma dairesel hareketler şeklinde gerçekleşirken sistem içinde yer alan maddenin de ileri doğru har...
Güreş Hareketleri
Güreş Hareketleri
Güreş Hareketleri, Güreş, İki kişinin belli kurallar çerçevesinde ve bir minder üzerinde, güce bağlı olarak ve oyun kurarak belli güreş hareketleri ile rakibinin sırtını yere getirme temeline dayanan ve şayet rakibinin sırtını yere getirirse yenmiş s...
Alt Göğüs Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Alt göğüs hareketleri; göğüs bölgemizin en alt kısmındaki kasları çalıştıran egzersiz türüdür. Alt göğüs hareketleri ile daha sıkı göğüslere sahip olabilirsiniz. Ancak tek başına bu hareketleri yapmanız anlamsız olabilir. Bu yüzden tüm göğüs hareketl...
Ayın Hareketleri
Ayın Hareketleri
Ayın hareketleri dünyanın yörüngesindeki bir turu 27 gün 7 saatte tamamlar. Ay dünyanın tabii uydusudur. Bir gezegenin etrafında dönen gök cismine uydu denmektedir. Güneş sistemlerinin içerisindeki en büyük uydulardan biri olan ay dünyanın etrafında ...
Köprü Hareketi
Köprü Hareketi
Köprü hareketi; basen, bel, kalça bölgelerini güçlendirmek ve o bölgeleri eritmek için yapılan bir egzersiz türüdür. Ayrıca bu bölgelerin yanında karın bölgesini de güçlendirmeye yardımcı olma özelliğine sahiptir. Göründüğünde daha basit ve kolay yap...
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi, Dünya günlük olarak kendi ekseni etrafında ve güneş çevresinde dönüş yapar. Bu durumla birlikte coğrafi anlamda birçok etken meydana gelir. Söz konusu dünyanın güneş etrafındaki hareketi elips şeklindeki yörünge ü...
Tekvando Hareketleri
Tekvando Hareketleri
Tekvando hareketleri, Tekvando bir uzakdoğu sporu olarak bilinmektedir. Ayaklar ve eller çıplak olarak yapılan savunma sporudur. Köken olarak bakarsak Kore kökenlidir. Tekvando; Kore dilinde tekme, yumruk ve iyilik anlamlarına gelmektedir. El ile yap...
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Basit harmonik hareket formülleri; bir cisim, sabit bir nokta etrafında git gel hareketi yapıyor ise titreşim hareketi yapmaktadır. Titreşim hareketinin özel bir şekline basit harmonik hareketi adı verilmektedir. Basit harmonik hareketin özelliklerin...
Doğrusal Hareket Formülleri
Doğrusal Hareket Formülleri
Doğrusal hareket formülleri, irdelemek için hareket kavramlarını incelememiz gereklidir. Bu kavramlar nelerdir aşağıda açıklamaya çalıştım.Hareket; bir cismin belli bir zaman aralığındaki yer değiştirmesidir. Hareketin nereye göre olduğu önemlidir. ...
Hareket Fizik
Hareket Fizik
Hareket Fizik, Hareket bir cismin herhangi bir sabit noktadan zamanla yer değiştirme olayına verilen addır. Hareketi başka bir tanımla belirtmek istersek, sabit bir noktadan cismin konumundaki yer değişikliğidir. Bir kuvvet etkisiyle cismin hareketi ...
Step Aerobik Hareketleri
Step Aerobik Hareketleri
Step aerobik hareketleri ile zayıflamak veya bölgesel olarak incelmek isteyen kişiler için ideal hareketlerdir. Genellikle adımlama tekniklerinin aktif olarak kullanıldığı bir sportif faaliyettir. Bu nedenle step aerobik hareketleri evde yapılsa bile...

 

Ay Ve Güneşin Hareketleri
Peristaltik Hareket
Güreş Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Ayın Hareketleri
Köprü Hareketi
Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi
Tekvando Hareketleri
Basit Harmonik Hareket Formülleri
Doğrusal Hareket Formülleri
Hareket Fizik
Step Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri
Tektonik Hareketler
Beden Eğitimi Hareketleri
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Öteleme Hareketi
Basmacı Hareketi
Step Hareketleri
Jimnastik Hareketleri
Karete Hareketleri
Kütle Hareketleri
Spor Öncesi Isınma Hareketleri
Boyun Düzleşmesi Hareketleri
Evde Omuz Genişletme Hareketleri
Rönesans Hareketleri
Hareket Çeşitleri
Dönme Hareketi
Basit Harmonik Hareket
Dil Hareketleri
Popüler İçerik
Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri
Aerobik Hareketleri: Vücutta bulunan yağları yakmak ve kilo vermek için yapılan hareketlerdir. Aerobik hareketleri, fazla kiloları atarak fit görünüm ...
Tektonik Hareketler
Tektonik Hareketler
Tektonik Hareketler, Bu oluşumlar yeryüzünde doğal olarak kendiliğinden meydana gelen sallantı şeklinde beliren hareketler bütünüdür. Tektonik hareket...
Beden Eğitimi Hareketleri
Beden Eğitimi Hareketleri
Beden Eğitimi Hareketleri, Aynı zamanda bu hareketleri temel jimnastik hareketleri olarak da isimlendirmek mümkündür. Günümüzde dünyanın her yerinde t...
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü: Elektrik enerjisi, bir elektrik motoru içerisinde kurulan özel bir düzenek yardımıyla, hareket en...
Öteleme Hareketi
Öteleme Hareketi
Öteleme Hareketi; Öteleme hareket türlerinden biridir. Hareket kendi içinde dönme, titreşim ve öteleme hareketi olarak üç başlık altında incelenir. Öt...
Basmacı Hareketi
Basmacı Hareketi
Basmacı hareketi, Türkistan bölgesinde kurtuluş ve istikbali için yürütülen ayaklanmalara verilen isimdir. Basmacı hareketi, tarihte önemli bir yeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ay Ve Güneşin Hareketleri
Peristaltik Hareket
Güreş Hareketleri
Alt Göğüs Hareketleri
Ayın Hareketleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022